La nostra história

Nuestra Historia

octubre 15

1920

CALMELL neix com una impremta familiar, de la mà de la família Calmell, durant la dècada dels anys 1920, en un petit local al carrer Gran de Gràcia, a la ciutat de Barcelona.

octubre 15

1970

1970

Cinquanta anys després, a principis de l’any 1970, es constitueix com a Societat Anònima i part del taller es traslladada a la planta baixa d’un edifici al carrer Siracusa, també al barri de Gràcia de Barcelona. Es comencen a fabricar les fitxes amb banda magnètica que utilitzaven els antics ordinadors, iniciant així l’aposta que sempre ha mantingut Calmell amb la innovació i la tecnologia i que li ha permès anar evolucionant i renovant els seus projectes fins a l’actualitat.

octubre 15

1980

1980

Durant la dècada dels 70 s’accelera el creixement de l’empresa i els socis decideixen professionalitzar la gestió contractant directors externs a la família que aportin una nova visió i idees noves. El 1980, Calmell ja ocupa les quatre plantes de l’edifici del carrer Siracusa i ha deixat l’antic local on va néixer. Es produeix un canvi d’accionariat, amb la compra de la major part de les accions a la família Calmell per part de la nova direcció, fet que permet prendre noves iniciatives, inversions en maquinària i nous productes que facilitessin el creixement i la consolidació de la empresa. Seguint l’objectiu d’evolucionar tècnicament, Calmell s’especialitza en productes que incorporen la banda magnètica: tiquets de peatge de les autopistes, llibretes d’estalvis i targetes magnètiques per al transport públic. L’empresa inicia la seva internacionalització.

octubre 15

1985

1985

Es produeix el primer salt tecnològic de la mà de “La Caixa” que pren la decisió de donar servei 24h als seus clients a través dels “Caixers Automàtics”. La tecnologia procedeix del Japó (FUJISTU) i Calmell aconsegueix garantir la fabricació a Europa de tot el fungible utilitzat en el caixer, especialment la llibreta d’estalvis amb banda magnètica.

octubre 15

1990

1990

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) també és pionera, a nivell mundial, en la utilització de tiquets magnètics d’alta coercitivitat a la xarxa de transport públic i Calmell torna a ser peça fonamental en garantir la fabricació d’aquests tiquets amb la qualitat exigida.

octubre 15

1993

1993

Calmell va ser una de les sis empreses al món que va col·laborar amb el desenvolupament inicial del xip Mifare Classic, amb l’empresa Mikron (període 1993-1995) qui va dissenyar aquest xip abans de ser comprada per Philips (NXP). En el moment d’escriure aquestes línies ja s’han fabricat més de 1.000 milions d’unitats d’aquest producte basat en tecnologia sense contacte.

octubre 15

1994

1994

Es constitueix Affix ELECTRÒNICA S.L, la primera filial, que té una clara vessant tecnològica, enfocada a l’enginyeria electrònica, i que serà -i segueix sent avui dia- un complement molt important per als productes i l’evolució de Calmell.

octubre 15

1996

1996

L’empresa es trasllada a Montcada i Reixac, a una nova nau, fet que facilita molt la logística i la racionalització de la producció i que permetrà un creixement que hauria estat impossible en les antigues instal·lacions. Tot i així, aviat es fa necessària una segona nau, que començarà a funcionar l’any 2001, a Montornès del Vallès.

octubre 15

2000

2000

Calmell realitza un dels seus majors salts tecnològics fins a la data, iniciant-se en la fabricació de targetes de plàstic, amb i sense xip. Aquesta evolució permet acompanyar els nostres clients de transport públic en les seves migracions del magnètic al contactless. Amb el temps, les targetes s’han convertit en el nostre principal producte.

octubre 15

2010

2010

Deu anys després es realitza una altra inversió important incorporant maquinària per a la fabricació de smart tiquets (xip paper), convertint-nos en la primera empresa espanyola que pot oferir aquest producte, i completant així la nostra oferta de solucions de ticketing.

octubre 15

2020

L’any 2020, gairebé un segle després que comencés a funcionar en aquell petit taller del carrer Gran de Gràcia, Calmell celebrarà els seus 50 anys com a societat anònima. La cultura, les lleis, la tecnologia i el mercat en general han evolucionat i s’han transformat al llarg de tots aquests anys i Calmell ha anat adaptant-se per superar tots aquests canvis.