Avís legal de Calmell S.A

Per donar compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i en particular, al seu article 10, es posa a disposició del usuari el següent avís legal. L’accés, navegació i utilització del lloc web http://calmell.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) impliquen l’acceptació tàcita i sense reserves de totes las estipulacions del present avís legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit por escrit i signat.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si vostè no està d’acord amb les condicions exposades, no accediu, navegueu o utilitzeu-los.

1. Identificació

Titular: CALMELL S.A (d’ara endavant, “CALMELL”)
Domicili social: Carrer Fresser, 12C (Polígon Industrial Pla d’en Coll) 08110 Montcada i Reixac, Barcelona
CIF: A-08244287
E-mail: calmell@calmell.net

Registre mercantil de Barcelona, Full 16411, Foli 11, Tomo 1788, Llibre 1206, Secció 2ª de Societats, Inscripció 1ª, en data 25 d’Abril de 1970

2. Objecte

El present avís legal regula l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sense perjudici de que CALMELL es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web, així com les condicions requerides per el seu accés o utilització. L’accés i/o utilització del Lloc Web desprès de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen la acceptació d’aquests.

No obstant, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condiciones particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar las establides en el present avís legal.

Als efectes de la interpretació del present avís legal, s’entén que una persona passa a ser usuària (d’ara endavant, “Usuari” o “Usuaris”) en el moment en que aquesta accepta el present avís legal y la política de privadesa exposades al Lloc Web.

3. Lloc web

A través del Lloc Web l’Usuari podrà dur a terme les accions següents:

 1. Accedir a la informació relativa als serveis i projectes de CALMELL.
 2. Conèixer les persones que conformen l’equip.
 3. Obtenir informació sobre les xarxes socials.
 4. Contactar amb el suport a través del correu electrònic.
 5. Subscripció a la newsletter.
 6. Accedir als articles publicats al blog.
 7. Accedir a les eines i aplicacions de CALMELL

4. Accés i registre

L’accés i navegació pel Lloc Web suposen que l’Usuari d’aquest accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir per complet el present avís legal, així como les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret a través del Lloc Web.

L’accés als continguts del Lloc Web es completament gratuït.

Quan un Usuari faciliti dades de caràcter personal a través d algun dels formularis habilitats a aquest efecte en el Lloc Web, caldrà que prèviament accepti la Política de Privadesa.

Sota cap concepte CALMELL es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels Usuaris, per el que cadascun d’aquests serà l únic responsable de las possibles conseqüències, errors i errors que poguessin derivar-se de la manca d’exactitud de los dades.

5. Drets de propietat intel.Lectual i industrial

1. Drets sobre el contingut

CALMELL es propietari o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial necessaris per operar en el Lloc Web, així com de tots els continguts oferts al mateix, incloent el propi Lloc Web, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altre informació o contingut, i els serveis disponibles a través d’aquest.

2. Drets sobre el Lloc Web

En cap caso s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de CALMELL. L’Usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web dins d’un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de las prestacions del servei d’acord amb el present avís legal.

Les referencies a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin propietat de CALMELL o de tercers, porten implícita la prohibició sobre el seu uso sense el consentiment de CALMELL o dels seus propietaris legítims. En cap moment l’accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts confereix a l’Usuari cap dret sobre signes distintius que s’hi inclouen, llevat que es disposi el contrari en aquest avís legal.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a qualsevol fi, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de CALMELL o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin als titulars de drets dels continguts que l’Usuari trobi al Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, las empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts al Lloc Web. Els serveis oferts, o qualsevol informació disposada a través del Lloc Web no podran ser utilitzats per a fins comercials o publicitaris sense autorització prèvia de CALMELL. En tot cas, l’Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web per a fins il·legals o prohibits.

3. Drets sobre els continguts i les informacions difoses per l’Usuari

En cas que l’Usuari enviï informació o continguts de qualsevol tipus a CALMELL a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a CALMELL, por qualsevol comunicació o continguts que envieu personalment o al seu nom. Si l’Usuari tingues coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altre índole, ho haurà de notificar immediatament a CALMELL a través de la direcció de correu electrònic calmell@calmell.net perquè aquest pugui procedir a l’adopció de ls mesures oportunes.

De la mateixa manera, en el cas de que qualsevol Usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat de CALMELL vulneri els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, haurà de remetre una comunicació a calmell@calmell.net amb la següent informació:

 1. Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal.
 2. Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament
  infringits.
 3. Relat detallat dels drets suposadament infringits por el CALMELL, així com la seva localització exacta dins del Lloc Web.
 4. Declaració expressa per part del reclamant que l’utilització dels continguts s’ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament
  infringits.

6. Enllaços

1. Enllaços a altres pàgines web

En cas que al Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners o continguts embeguts, CALMELL informa que aquests es troben gestionats per tercers, no tenint CALMELL ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota l’informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a las que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, CALMELL no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web o pàgina web a la que es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu, però no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu que las activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers son il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, ho hauran de comunicar immediatament a CALMELL als efectes de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes, acció que se durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, el establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipo de relació, col·laboració o dependència entre CALMELL y el responsable d’aquesta pàgina web aliena.

2. Enllaços al canal de CALMELL a altres plataformes i xarxes socials

CALMELL posa a disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als Usuaris accedir als canals y pàgines del Lloc Web que manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades por tercers (p.ex. Twitter, Facebook, etc.). La inclusió d’aquests enllaços al Lloc Web té por únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a aquests canals a les diferents plataformes y xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació alguna entre CALMELL i el propietari, fabricant o distribuïdor del Lloc Web enllaçat, com tampoc l acceptació i aprovació per part de CALMELL dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor l’únic responsable d’aquests.

La activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’Usuari (login/contrasenya) en las plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control de CALMELL. En accedir a aquestes xarxes externes, l’Usuari ingressa en un entorn no controlat per CALMELL, per la qual cosa CALMELL no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquest entorns.

Atès que CALMELL pot tenir un control limitat sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’Usuari reconeix i accepta que CALMELL no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests.

3. Enllaços a altres pàgines web amb destinació al lloc web CALMELL no autoritza el establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin las lleis, la moral o l ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris podran establir enllaços que dirigeixin al Lloc Web, sempre que compleixin amb les següents condicions:

 1. L’enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc Web o parts del mateix de cap manera.
 2.  No està permès crear un browser ni un border environment sobre las seccions del Lloc Web, ni de cap altra manera podrà modificar-se el Lloc Web.
 3. No està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que CALMELL ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web on s’estableix aquest enllaç.
 4. La pàgina web on s’estableix l’enllaç al Lloc Web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual o industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a las normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal. CALMELL no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. CALMELL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web. en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

7. Regles d’ús del lloc web

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb ànim de lucre o sense. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

 1. Utilitzar el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els equips informàtics d’un tercer.
 2. Utilitzar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.
 3. Utilitzar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal d’altres Usuaris.
 4. Utilitzar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic.
 5. Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altre acció que pugui confondre altres Usuaris sobre la identitat del Usuari.
 6. Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc Web, als servidors de CALMELL, o als serveis oferts a través del Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.
 7. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del LLoc Web o en els sistemes o xarxes de CALMELL, així com als sistemes i xarxes connectats al Lloc Web.
 8. Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altre activitat disponible a través del Lloc Web o qualsevol de les seves funcionalitat, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altre forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri el present avís legal.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’Usuari podrà portar aparellada l’adopció por CALMELL de las mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, poden arribar llegar a l’eliminació o bloqueig de la compte del Usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

8. Responsabilitats i garanties

CALMELL no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis i continguts del Lloc Web ni tampoc de l’utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través d’aquest. En conseqüència, CALMELL no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La continuïtat dels continguts, serveis i/o las funcionalitats del Lloc Web.
 2. L’absència d’errades en aquests continguts.
 3. L’absència de virus o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que lo subministra.
 4. La invulnerabilitat del Lloc Web o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que se adopten para aquest mateix.
 5. La manca d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web, i.
 6. Els danys o perjudicis que causi, així mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes e instruccions que CALMELL estableix, o a través de la vulneració de sistemes de seguretat.

Tot i així, CALMELL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i del estat de la tècnica, para garantir el funcionament del Lloc Web y reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats en el Lloc Web.

CALMELL no garanteix la licitud, fiabilitat, o utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web. Si l’Usuari tingués coneixement de la existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis, o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, ho haurà de notificar immediatament a CALMELL perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

CALMELL no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a las que s’enllaça des del Lloc Web. CALMELL no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les informacions esmentades.

CALMELL no respondrà per causes alienes al seu control, entre las quals es poden enumerar de manera no limitativa: força major, problemes d’accés a internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable de CALMELL, accions o omissions de tercers, etc. En tots els casos referits, aliens al control i la diligencia deguda per CALMELL, no hi haurà lloc a indemnització de CALMELL a l’Usuari per danys o perjudicis, en la mesura que així ho permeti la legislació vigent.

9. Suspensió del lloc web

CALMELL es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, el accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o uso de serveis del Lloc Web, amb notificació o sense, als Usuaris que contravinguin qualsevol de las disposicions detallades en el present avís legal, sense que intervingui la possibilitat del Usuari de exigir cap indemnització per aquesta causa.

10. Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, totes les dades de caràcter personal obtingudes durant la utilització del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que disposa a la Política de Privadesa, que tot Usuari ha d’acceptar expressament en cas de facilitar dades de caràcter personal a través del Lloc Web.

11. Generales

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present avís legal. Així mateix, CALMELL podrà modificar les condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareix aquest avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal del present avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en què passar a tenir vigència l’avís legal modificat.

CALMELL podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment y sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en el present avís legal. En el cas de que qualsevol disposició del present avís legal fos declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, por qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions del present avís legal.

El no exercici o execució per part de CALMELL de qualsevol dret o condició contingut en el present avís legal no constituirà una renúncia al mateix, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

12. Legislació aplicable y jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre CALMELL i els Usuaris del Lloc Web. No obstant, això sempre que tal normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb el Lloc Web, serà de aplicable la legislació espanyola vigent en el moment dels fets. Així mateix, CALMELL i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que el pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (España).

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, podeu adreçar-vos per correu electrònic a la següent adreça calmell@calmell.net comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Darrera actualització: 28 de Abril de 2022.
© 2022 CALMELL, S.L. Tots els drets reservats.