Timeline

1920
Calmell neix com una impremta familiar

De la mà de la família Calmell, durant la dècada dels anys 1920, en un petit local al carrer Gran de Gràcia, a la ciutat de Barcelona.

1970
Cinquanta anys després, a principis de l’any 1970
Cinquanta anys després, a principis de l’any 1970

Es constitueix com a Societat Anònima i part del taller es traslladada a la planta baixa d’un edifici al carrer Siracusa, també al barri de Gràcia de Barcelona. Es comencen a fabricar les fitxes amb banda magnètica que utilitzaven els antics ordinadors, iniciant així l’aposta que sempre ha mantingut Calmell amb la innovació i la tecnologia i que li ha permès anar evolucionant i renovant els seus projectes fins a l’actualitat.

1980
Durant la dècada dels 70 s’accelera el creixement de l’empresa i els socis decideixen professionalitzar la gestió contractant directors externs a la família que aportin una nova visió i idees noves.
Durant la dècada dels 70 s’accelera el creixement de l’empresa i els socis decideixen professionalitzar la gestió contractant directors externs a la família que aportin una nova visió i idees noves.

El 1980, Calmell ja ocupa les quatre plantes de l’edifici del carrer Siracusa i ha deixat l’antic local on va néixer. Es produeix un canvi d’accionariat, amb la compra de la major part de les accions a la família Calmell per part de la nova direcció, fet que permet prendre noves iniciatives, inversions en maquinària i nous productes que facilitessin el creixement i la consolidació de la empresa. Seguint l’objectiu d’evolucionar tècnicament, Calmell s’especialitza en productes que incorporen la banda magnètica: tiquets de peatge de les autopistes, llibretes d’estalvis i targetes magnètiques per al transport públic. L’empresa inicia la seva internacionalització.

1985
Es produeix el primer salt tecnològic de la mà de “La Caixa” que pren la decisió de donar servei 24h als seus clients a través dels “Caixers Automàtics”.
Es produeix el primer salt tecnològic de la mà de “La Caixa” que pren la decisió de donar servei 24h als seus clients a través dels “Caixers Automàtics”.

La tecnologia procedeix del Japó (FUJISTU) i Calmell aconsegueix garantir la fabricació a Europa de tot el fungible utilitzat en el caixer, especialment la llibreta d’estalvis amb banda magnètica.

1990
Transports Metropolitans de Barcelona
Transports Metropolitans de Barcelona

(TMB) també és pionera, a nivell mundial, en la utilització de tiquets magnètics d’alta coercitivitat a la xarxa de transport públic i Calmell torna a ser peça fonamental en garantir la fabricació d’aquests tiquets amb la qualitat exigida.

1993
Calmell va ser una de les sis empreses al món que va col·laborar amb el desenvolupament inicial del xip Mifare Classic
Calmell va ser una de les sis empreses al món que va col·laborar amb el desenvolupament inicial del xip Mifare Classic

amb l’empresa Mikron (període 1993-1995) qui va dissenyar aquest xip abans de ser comprada per Philips (NXP). En el moment d’escriure aquestes línies ja s’han fabricat més de 1.000 milions d’unitats d’aquest producte basat en tecnologia sense contacte.

1994
Es constitueix Affix ELECTRÒNICA S.L
Es constitueix Affix ELECTRÒNICA S.L

la primera filial, que té una clara vessant tecnològica, enfocada a l’enginyeria electrònica, i que serà -i segueix sent avui dia- un complement molt important per als productes i l’evolució de Calmell.

1996
L’empresa es trasllada a Montcada i Reixac
L’empresa es trasllada a Montcada i Reixac

a una nova nau, fet que facilita molt la logística i la racionalització de la producció i que permetrà un creixement que hauria estat impossible en les antigues instal·lacions. Tot i així, aviat es fa necessària una segona nau, que començarà a funcionar l’any 2001, a Montornès del Vallès.

2000
Calmell realitza un dels seus majors salts tecnològics fins a la data
Calmell realitza un dels seus majors salts tecnològics fins a la data

iniciant-se en la fabricació de targetes de plàstic, amb i sense xip. Aquesta evolució permet acompanyar els nostres clients de transport públic en les seves migracions del magnètic al contactless. Amb el temps, les targetes s’han convertit en el nostre principal producte.

2010
Deu anys després es realitza una altra inversió important
Deu anys després es realitza una altra inversió important

incorporant maquinària per a la fabricació de smart tiquets (xip paper), convertint-nos en la primera empresa espanyola que pot oferir aquest producte, i completant així la nostra oferta de solucions de ticketing.

2020
L’any 2020, gairebé un segle després que comencés a funcionar en aquell petit taller del carrer Gran de Gràcia

Calmell celebrarà els seus 50 anys com a societat anònima. La cultura, les lleis, la tecnologia i el mercat en general han evolucionat i s’han transformat al llarg de tots aquests anys i Calmell ha anat adaptant-se per superar tots aquests canvis.