a una nova nau, fet que facilita molt la logística i la racionalització de la producció i que permetrà un creixement que hauria estat impossible en les antigues instal·lacions. Tot i així, aviat es fa necessària una segona nau, que començarà a funcionar l’any 2001, a Montornès del Vallès.