Política de privadesa en protecció de dades

La protecció de les teves dades personals es molt important per Calmell, S.A., empresa pertanyent al Grup Calmell. Hem adoptat principis sòlids per la totalitat del grup mitjançant la política informativa de Protecció de Dades.

Ens comprometem a assegurar que la teva informació personal estigui protegida i no s’utilitzi de manera indeguda.

En facilitar-nos la teva informació personal i utilitzar els nostres llocs web, entenem que has llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’hi exposen.

En aquesta nota informativa et proporcionem informació detallada de qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es tractarà la teva informació personal, la legitimació per al tractament, com la recaptem, i per què la recaptem, com la utilitzem, els drets que t’assisteixen i també s’expliquen els processos que hem disposat per protegir la teva privadesa.

1. Àmbit d’aplicació

El present document s’aplica a totes les empreses del Grup Calmell.

2. Titularitat de les dades i finalitat d’ús d’aquestes

Quan utilitzes els diversos formularis de registre tant electrònics com en suport de paper a CALMELL,S.A ens facilites dades personals que són incorporades a la nostre base de dades. També generes informació com a conseqüència de la teva interacció amb nosaltres que podem conservar. Tot tractament de dades realitzat per CALMELL, S.A i les empreses del Grup CALMELL, S.A sempre i en tot cas, es basa en un consentiment exprés per part de l’usuari.

Per demanar el consentiment, per mitjans electrònics, l usuari haurà de marcar els checkbox que acompanyen el formulari de recollida de dades. Sense l autorització expressa, les dades no seran tractades, i així ho avisarà la web que no permetrà continuar amb el procés quan el tractament sigui necessari.

La nostra web genera un registre de cadascun dels consentiments prestats per l’usuari als efectes de poder acreditar-ne la prestació efectiva i la data.

Entenem per consentiment exprés aquell que implica un acte positiu per part de l’usuari, no basant mai un tractament en el simple silenci o inacció de l’usuari.

Igualment seran objecte de tractament les dades que ens facilitis per accedir a qualsevol servei o funcionalitat que posem a la teva disposició dins de la web, sempre informant del tractament que es realitzarà i demanant el teu consentiment de forma expressa.

A més, posem a la disposició dels usuaris de la web, formularis per contactar amb nosaltres i fer-nos arribar els teus suggeriments.

Quan recaptem informació de l’usuari per un mitjà, per exemple, formulari escrit, demanarem la conformitat al tractament mitjançant la signatura en document de suport en paper.

3. Responsable del tractament

NIF: A-08244287
Nom o raó social: CALMELL, S.A.
Domicilio Social: C/ Fresser, 12 – 08110 Montcada i Reixac, Barcelona
Email: dpo@calmell.net

4. Informació sobre les empreses del Grup Calmell

AFFIX ELECTRÓNICA, S.L.
NIF: B-60712650
C/ Fresser, 12 – 08110 Montcada i Reixac, Barcelona

TARGET EMPRESARIAL, S.L.
NIF: B-62172358
C/ Fresser, 12 – 08110 Montcada i Reixac, Barcelona

METABYTS, S.L.
NIF: B-80504426
C/ Fresser, 12 – 08110 Montcada i Reixac, Barcelona

5. Legitimació del tractament de les dades personals?

Per complir les nostres obligacions legals i regulatòries, ens basem en els preceptes següents:

 1. Art. 6.1. RGPD. Al consentiment exprés que ens has donat per al tractament de les teves dades.
 2. Art. 6.2. RGPD. Per a l’execució d’un contracte on tu com a interessat ets part o per a l’aplicació a petició teva de mesures contractuals.

6. Quines dades personals teves tractem?

La recollida pot abastar una o diverses categories de dades personals, segons la finalitat que cal fer i l’acceptació del tractament que ens ha donat. Aquestes poden ser:

 • Informació identificativa: nom, DNI, adreça postal, correu electrònic, números de telèfon.
 • Característiques personals: acadèmiques i professionals.
 • Circumstàncies socials: situació familiar, estat civil.
 • Situació laboral: ocupació, localització, nom d’ocupador.
 • Dades bancàries, financeres i transaccionals: compte bancari, dades de pagament.Mai sol·licitem dades personals relacionades amb la teva raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques o relatius a la teva orientació sexual, tret que fos requerit per obligació legal.

Mai no sol·licitem dades personals relacionades amb la teva raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques o relatives a la teva orientació sexual, llevat que fos requerit per obligació legal.

7. Amb quina finalitat requevem la teva informació personal?

La raó principal por la que recollim la teva informació personal és para facilitar i millorar el servei, que com a client esperes de nosaltres.

8. Cómo recabem la informació?

Podem recavar informació personal sobre tu per diferents mitjans, en alguns casos tu contactaràs amb nosaltres para compartir la teva informació personal, y en altres casos nosaltres recaptarem les teves dades personals utilitzant altres mitjans com:

 • Llocs web/ pàgines de xarxes socials que contenen informació feta pública per part teva, com ara el teu website o xarxa social, per exemple.
 • Bases de dades fetes públiques per tercers.
 • Publicacions/bases de dades facilitades por autoritats o organismes oficials, com el Butlletí Oficial, per exemple.
 • Els nostres clients corporatius i/o les seves marques i afiliats.
 • Tercers com agències d’anàlisi creditici i de prevenció del frau o intermediaris de dades de conformitat amb la legislació de protecció de dades.

9. Amb qui compartim les teves dades personals?

Per tal de complir les finalitats comentades anteriorment, únicament divulgarem les teves dades personals a:

 • Proveïdors de servei que realitzen serveis en nom nostre.
 • Agents independents, intermediaris o corredors, socis financers i comercials amb els què tenim relacions regularment, autoritats financeres i judicials, agències estatals i organismes públics a la teva sol·licitud o sota empara legal.
 • Certs professionals regulats com a advocats, notaris o auditors.
 • Amb empreses del grup.

10. Transferències de dades fora del EEE

En el cas de transferències internacionals amb origen a l’Espai Econòmic Europeu (EEE) en què la Comissió Europea ha reconegut que un Estat no comunitari ha proporcionat un nivells adequat de protecció de dades, les teves dades personals poden ser transferides sota aquest fonament.

Per a aquelles transferències a Estats no comunitaris el nivell de protecció no ha estat reconegut per la Comissió Europea, recorrerem a una derogació aplicable a aquesta situació concreta o implementar les següents mesures de seguretat per assegurar la protecció de les teves dades personals:

 • Clàusules contractuals estàndard aprovades por la Comissió Europea.
 • Normes corporatives vinculants, quan correspongui.

Per obtenir una copia d’aquestes mesures de seguretat o informació sobre on estan disponibles, podeu enviar una sol·licitud per escrit tal com indiquem el punt 9.

11. Quant temps conservarem les teves dades personals?

Conservarem les teves dades personals pel temps màxim requerit per tal de complir amb la legislació aplicable y les regulacions o un altre període en relació amb el nostres requeriments operacionals, com ara el manteniment adequat del compte, facilitar la gestió amb el client i respondre a les reclamacions legals o sol·licituds regulatòries. Per exemple, la major part de la informació del client és conservada durant la durada de la relació contractual i posterior a la finalització d’informació detallada al respecte en la nostra política de cookies present als llocs Web de la companyia.

12. Quins són els teus drets i com pots exercitar-los?

D’acord amb la regulació aplicable, tens els drets següents:

 • Accés: Pots obtenir informació relativa al tractament de les teves dades personals i una còpia d’elles.
 • Rectificació: En el cas que consideris que les teves dades personals son incorrectes o incompletes, pots sol·licitar que aquestes dades siguin modificades de manera adequada.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’esborrament de les teves dades personals en la mesura de lo permet la llei.
 • Restricció: Pots sol·licitar la restricció del tractament de les teves dades personals.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades tenint en compte la teva situació particular. Tens dret absolut para oposar-te al tractament de les teves dades personals amb finalitats de màrqueting directe, que inclou el perfilat relacionat con el màrqueting directe.
 • Retirar el consentiment: En els què hagis donat el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment.
 • A la portabilitat de les teves dades: En els casos en que sigui aplicable, tens dret a que se’t tornin les dades o, quan sigui possible, siguin transferides a un tercer.

Si desitges exercitar els drets esmentats anteriorment, preguem l’enviament d’una carta o correu electrònic a les adreces següents: C/ Fresser, 12 – 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, o a dpo@calmell.net incloent una còpia o còpia escanejada del teu NIF o document acreditatiu per la teva identitat.

D’acord amb la legislació aplicable, a més dels drets esmentats, té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control competent Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb domicili situat al carrer Jorge Juan, 6 CP 28001 Madrid, si en el termini de un mes no hem contestat prèviament a la sol·licitud d’exercir dels teus drets.

13. Pots seguir las actualitzacions de la present política de privadesa de Calmell, S.A.

En un món de constants canvis tecnològics, necessitem actualitzar constantment la nostra Política de Privadesa.

Us convidem a revisar la última versió de la nostra política online i us informarem de qualsevol canvi a través del nostre lloc Web o un altre canal de comunicació habitual.

14. Contactar amb nosaltres

Si tens alguna pregunta relativa a l’ús de les teves dades personals a l’empara d’aquesta Política de Privadesa, preguem ens remetis una carta a C/ Fresser, 12 – 08110 Montcada i Reixac, Barcelona o un correu electrònic a dpo@calmell.net contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades y revisarem la teva sol·licitud.

És important que sàpigues quines són les conseqüències de la cancel·lació de les teves dades com a usuari de WWW.CALMELL.COM per això t’informarem que, si sol·licites la cancel·lació de les dades, perdràs el compte amb què et vas registrar i caldrà iniciar una alta nova per tornar a ser usuari.

15. Mesures de seguritat

CALMELL, S.A. ha realitzat una exhaustiva anàlisi de riscos de tots els tractaments de dades realitzats. Com a conseqüència d’aquesta anàlisi ha definit cada procés i ha intentat minimitzar els riscos eventuals, garantint amb la màxima diligència la protecció adequada dels Drets Fonamentals dels usuaris dins de l’entorn d’organització de CALMELL, S.A.

CALMELL, S.A. es conscient de la preocupació del usuari per la seguretat, por això, ha optat per implementar els nivells de seguretat més estrictes que permetin el funcionament adequat de la Web, de les seves funcionalitats i dels seus serveis preservant la integritat de les dades e informacions emmagatzemades. Els serveis són prestats amb els seus propis recursos tecnològics i en vegades per tercers que disposen de les mesures de seguretat necessàries per assegurar la impossibilitat d’accés no autoritzat segons la tècnica i la tecnologia ordinària actual. En www.calmell.com volem que el servei que els nostres clients rebin ofereixi una experiència d’usuari satisfactòria i segura, per la qual cosa només triem proveïdors de reputada trajectòria i solvència tècnica que permeten el compliment de la normativa de seguretat legal vigent, per evitar la seva pèrdua, mal ús o accés per persones no autoritzades.

16. Edat per ser usuari de www.calmell.com

Amb caràcter general per ser usuari de www.calmell.com caldrà que siguis MAJOR D’EDAT. Si el nostre equip detecta que algun compte d’usuari pertany a un menor de la edat indicada, podrem contactar amb tu per esbrinar la teva edat. Per això, et podrem sol·licitar l’aportació del Document Nacional d’Identitat (DNI) o un altre document equivalent dins un termini determinat. En cas de no ser aportat o comprovar que el perfil s’ha creat per un menor de l’edat indicada podrem procedir al bloqueig o cancel·lació definitiva del teu perfil como a usuari.

17. Cookies i arxius de registre:

La web www.calmell.com utilitzem cookies per facilitar la relació dels visitants amb els nostre contingut i per permetre elaborar estadístiques sobre els visitants que rebem. En compliment de la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l’apartat segon de l’article 22 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació, seguint les directrius de l’Agencia Española de Protecció de Dades, procedim a informar-vos detalladament de l’ús que se realitza a la nostra web.

S’anomenen cookies a uns petits arxius que es graven al navegador utilitzat per cada visitant de la nostra web perquè el servidor pugui recordar la visita d’aquest usuari amb posterioritat quan torni a accedir al nostres continguts. Aquesta informació no revela la teva identitat, ni cap dada personal, ni accedeix al contingut emmagatzemat al teu pc, però sí que permet al nostre sistema identificar-te com un usuari determinat que ja va visitar la web amb anterioritat, visualitzar determinades pàgines, etc. I a més permet guardar les teves preferències personals i informació tècnica com per exemple les visites realitzades o pàgines concretes que visitis.

Si no vols que es guardin cookies al teu navegador o prefereixes rebre una informació cada vegada que una cookie sol·liciti instal·lar-se, pots configurar les seves opcions de navegació perquè es faci d’aquesta forma. La major part dels navegadors permeten la gestió de les cookies de 3 formes diferents:

 • Las cookies son sempre rebutjades;
 • El navegador pregunta si l’usuari desitjar instal·lar cada cookie;
 • Las cookies son sempre acceptades;

El vostre navegador també pot incloure la possibilitat de seleccionar amb detall les cookies que desitja que s’instal·lin al vostre ordinador. En concret, l’usuari pot normalment acceptar alguna de les següents opcions:

 • Rebutjar les cookies de determinats dominis;
 • Rebutjar les cookies de tercers;
 • Acceptar cookies com a no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca);
 • Permetre al servidor crear cookies per un domini diferent.