Contribuir positivament en el desenvolupament sostenible és fonamental i per això creiem en una gestió mediambiental integral: empresa, procés i producte.

Compromís ambiental

Calmell Group ha establert, com a objectiu prioritari, el Compromís amb la Millora de la Qualitat i es responsabilitza de l’Impacte de la seva Activitat al Medi. Per a això, assigna tots els recursos necessaris per dur a terme una bona gestió i desenvolupa una Política activa en favor del medi ambient, que es concreta en diversos punts.

  • Un consum responsable de recursos naturals no renovables (aigua i energia)

  • La minimització d’emissions, sorolls i vibracions.

  • Una correcta segregació dels residus per al seu posterior valorització.

  • Atenció i sensibilització amb els residus especials i perillosos.

  • L’aplicació de la “Llei de les Tres Erres de l’Ecologia”: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.

  • El control de bones pràctiques ambientals dels proveïdors i subcontractats amb què operem.

  • La formació i sensibilització contínua de tots els nostres empleats i col·laboradors.

Prova d’aquesta preocupació i compromís per i amb el medi ambient és l’obtenció de la certificació ISO 14001 en l’any 2010: norma dissenyada per aconseguir un equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció dels impactes que el desenvolupament de qualsevol activitat pot tenir en el medi ambient …

… i del segell francès Imprim’Vert en l’any 2011: segell creat el 1998 per la Cambra d’Oficis i Artesania del Loir-et-Cher i per la Cambra Regional d’Oficis i Artesania del Centre. Aquest segell està atribuït a més de 2.200 llocs de producció repartits a França i la Unió Europea. El seu objectiu és afavorir la posada en marxa, a través de les empreses que exerceixen activitats d’impressió, accions concretes per tal de disminuir els impactes de la seva activitat sobre el medi ambient.

Els criteris per a la seva atribució (eliminació correcta dels residus perillosos, assegurament de l’emmagatzematge de les matèries primeres perilloses, no utilització de productes tòxics, sensibilització ambiental al personal i control i seguiment dels consums energètics de les plantes de producció) consoliden el respecte absolut al medi ambient que ens caracteritza.

El nostre compromís amb el medi ambient també ha obtingut el reconeixement del Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya. L’acreditació de Bones pràctiques ambientals” certifica que la nostra Empresa té i mostra el compromís de dur a terme una gestió ambiental acurada i que compleix amb la normativa ambiental vigent.

Per a les targetes plàstiques, gràcies al resultat del desenvolupament d’un nou polímer que satisfà les necessitats del mercat per aprofitar el comportament únic del PVC (impressió, durabilitat, …) i amb l’objectiu de proporcionar una alternativa ecològica, podem oferir una targeta de PVC biodegradable: “ECOCARD”.

El PVC “ECO” que utilitzem es degrada en 3 anys, un cop en contacte amb el medi ambient, segons la normativa europea CE 94/62 (ISO-14855) i manté totes les propietats d’una targeta PVC convencional. Tant el nucli de la targeta com la superposició (capes protectores d’impressió) són ecològics.

En relació amb els embalatges que posem al mercat amb els nostres productes, apostem cada vegada més per les Caixes de cartró ondulat reciclable 100%. D’aquesta manera, Calmell Group impulsa l’estratègia de la “Economia Circular” i l’objectiu de “Abocament Zero”. Aquests embalatges s’obtenen de residus de paper i cartró degudament tractats i valoritzats i que serveixen de base i matèria primera per a la fabricació de nous papers reciclats.

“Molts recursos naturals són finits. Hem de trobar una manera d’utilitzar-los que sigui mediambiental i econòmicament sostenible”