iniciant-se en la fabricació de targetes de plàstic, amb i sense xip. Aquesta evolució permet acompanyar els nostres clients de transport públic en les seves migracions del magnètic al contactless. Amb el temps, les targetes s’han convertit en el nostre principal producte.