incorporant maquinària per a la fabricació de smart tiquets (xip paper), convertint-nos en la primera empresa espanyola que pot oferir aquest producte, i completant així la nostra oferta de solucions de ticketing.