Calmell celebrarà els seus 50 anys com a societat anònima. La cultura, les lleis, la tecnologia i el mercat en general han evolucionat i s’han transformat al llarg de tots aquests anys i Calmell ha anat adaptant-se per superar tots aquests canvis.