(TMB) també és pionera, a nivell mundial, en la utilització de tiquets magnètics d’alta coercitivitat a la xarxa de transport públic i Calmell torna a ser peça fonamental en garantir la fabricació d’aquests tiquets amb la qualitat exigida.