La tecnologia procedeix del Japó (FUJISTU) i Calmell aconsegueix garantir la fabricació a Europa de tot el fungible utilitzat en el caixer, especialment la llibreta d’estalvis amb banda magnètica.