El 1980, Calmell ja ocupa les quatre plantes de l’edifici del carrer Siracusa i ha deixat l’antic local on va néixer. Es produeix un canvi d’accionariat, amb la compra de la major part de les accions a la família Calmell per part de la nova direcció, fet que permet prendre noves iniciatives, inversions en maquinària i nous productes que facilitessin el creixement i la consolidació de la empresa. Seguint l’objectiu d’evolucionar tècnicament, Calmell s’especialitza en productes que incorporen la banda magnètica: tiquets de peatge de les autopistes, llibretes d’estalvis i targetes magnètiques per al transport públic. L’empresa inicia la seva internacionalització.